fbpx O stránke AkéByty | AkéByty.sk

O stránke AkéByty

Väčšina záujemcov o kúpu bytu zvyčajne máva predstavu o tom, aký byt hľadá. Vie aký má byť byt veľký, či chce priechodné izby a balkón a pod. Jedným z kritérií často býva lokalita – konkrétna štvrť alebo sídlisko. Tu však môže dôjsť k zrážke s realitou. Byt podľa jeho predstáv sa v danej lokalite nemusí vyskytovať. Márne absolvuje desiatky obhliadok. Informáciu o tom, v ktorej lokalite sa aké byty nachádzajú si ani nemá kde zistiť.

Stránka AkéByty.sk postupne mapuje slovenské sídliská, panelové domy a  typy bytov, ktoré sa v nich nachádzajú. Tým umožňuje každému, aby si svoj vytúžený byt vyhliadol ešte pred prvou obhliadkou a ušetril tak čas a peniaze. Pri kúpe bytu sa stretáva s pojmami a procesmi, ktorým nie vždy rozumie – list vlastníctva, záložné právo, kvitancia, vinkulácia, bezpečné uhradenie kúpnej ceny. Jednoduché vysvetlenie toho, čo, ako a prečo nájdete v časti Realitný sprievodca

Vysvetlenie k pôdorysom

Každý pôdorys má názov podľa stavebnej sústavy, v ktorej bol panelový dom postavený a podľa parametrov bytu. U stavebnej sústavy T06B sú byty vzhľadom na veľkú variabilitu rozdelené do skupín, označených písmenami: B - bodové (vežové), C - chodbové (doskové), S - radové s hĺbkou 12000 mm, M - radové s hĺbkou 10800 mm a U - radové s hĺbkou 9600 mm. Podobne sú označené byty v sústave P1.14/15: B - bodové, R - radové a F - polyfunkčné.

Stavebná sústava ZTB - legenda

Podlahová plocha podľa § 2, odst. 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy logií a balkónov. Jednoducho celý byt vrátane WC, kúpeľne, prípadne komory mimo bytu a pivnice (musí to byť samostatná a uzamykateľná miestnosť).

Podlahová plocha bytu uvedená pri pôdorysoch je len súčtom plôch miestností bytu (bez pivnice). Výmera komory je v nej započítaná len v prípadoch, keď je v pôdoryse uvedená.

Pôdorysy sú prevzaté a spracované z dostupnej literatúry, prípadne odvodené na základe informácií o danej stavebnej sústave. Zobrazujú pôvodný stav. V prípade, že niektoré detaily interiéru (napr. umiestnenie šatníka, poloha a otváranie dverí) nezodpovedajú skutočnosti, budeme radi, keď nás na to upozorníte. Tiež budeme radi za informácie o správcovi domu a roku výstavby resp. kolaudácie.