fbpx Realitný sprievodca | AkéByty.sk

Realitný sprievodca

Pri predaji a kúpe nehnuteľnosti je potrebné vedieť, čo nás čaká. Priebeh predaja a kúpy nehnuteľnosti je vopred daný, pohybuje sa v stanovených mantineloch a riadi sa rovnakými pravidlami. Líši sa len spôsobom financovania a úkonmi, ktoré z toho vyplývajú. Je dôležité, aby ako predávajúci, tak aj kupujúci o priebehu „svojho prípadu“ vedeli čo najskôr a čo najviac. Veľká väčšina realitných obchodov na Slovensku prebieha prostredníctvom realitných kancelárií. Je potrebné si uvedomiť, že ak nepočítame rôzne etické kódexy realitných kancelárií a maklérov, neexistuje právna úprava, ktorá by realitný biznis upravovala. Všetko, čo nie je výslovne upravené v zákonoch a vyhláškach (kúpna zmluva v písomnej forme, výška správnych poplatkov na katastri) je výsledkom zabehaných zvyklosti „tak sa to robí“ a môže sa región od regiónu líšiť „my to tu robíme takto“ (výška provízie, aké služby provízia zahŕňa, výška rezervačného poplatku, spôsob jeho úhrady a uloženia, predloženie okolkovaného listu vlastníctva pri podpise rezervačnej zmluvy a pod.).