fbpx V Košiciach je zateplená už viac ako polovica panelákov. | AkéByty.sk

V Košiciach je zateplená už viac ako polovica panelákov.

        Zateplenie domu je dnes jeden z najčastejších spôsobov rekonštrukcie paneláku. V publikácií Obnova bytových domov, hromadná bytová výstavba po roku 1970 sa uvádza, že v roku 1999 sa v dome na Národnej triede 41, 43, 45 realizoval Pilotný projekt obnovy bytového domu. Išlo o kompletnú rekonštrukciu paneláka, vrátane výmeny vnútorných rozvodov, opravy strechy, výmeny okien a samozrejme zateplenia.

        Niektoré diskusné fóra z oblasti architektúry uvádzajú, že to bol prvý zateplený panelák v Košiciach. Či je to naozaj tak, nevieme, z uvedeného je ale zrejmé, že so zateplovaním domov sa v Košiciach, ale aj na celom Slovensku, vo veľkom začalo až po roku 2000. Po uplynutí 15 rokov môžeme skonštatovať, že v Košiciach je kompletne zateplených vyše 42 % panelových domov, pričom ďalších 11% bolo zateplených čiastočne, resp. sa v čase prieskumu zatepľovali.

Koľko je v Košiciach panelákov?

        Pri vyčísľovaní počtu domov – panelákov sme narazili na zaujímavý problém - podľa akého kritéria ich počítať. Ak berieme do úvahy súpisné čísla, dostaneme počet 1152. Ak listy vlastníctva tak sa zastavíme na čísle 1373. A je tu ešte konštrukčné hľadisko – radové paneláky sú zložené z viacerých častí, medzi ktorými sú viditeľné medzery (dilatačné špáry). Tieto časti môžu pozostávať z jednej, ale aj viacerých stavebných sekcií a možno ich tiež považovať za samostatné paneláky.

        Typickým príkladom je panelák na Lesníckej 1929, na Terase, na Luníku I. Má jedno súpisné číslo - II. 481. Každý vchod má ale svoj list vlastníctva. Konštrukčne sa skladá z troch častí, jeden z ich spojov je viditeľný medzi vchodmi č. 23 a 25 (obr. 1). Takže podľa súpisného čísla ide o jeden dom, podľa listov vlastníctva o 6 domov, konštrukčne o tri domy.

        Keďže oficiálna evidencia stavieb na Katastrálnom úrade sa vedie podľa súpisných čísel, bude aj naša štatistika vychádzať z tohto hľadiska. (V prípade, že dom podľa súpisného čísla nie je zateplený celý, považujeme ho za čiastočne zateplený. Nerozhoduje pritom, či je zateplený na 20% alebo 90%. Za čiastočne zateplený považujeme aj dom, ktorý sa v čase prieskumu zatepľoval). Údaje o zateplení zodpovedajú stavu k augustu 2013.

 

% zateplených panelákov v Košiciach:

  Nezateplené  Čiastočné zateplené  Zateplené  Spolu 
Košice  532 129 491 1152
  46,18% 11,20% 42,62%  

 

 

% zateplenia podľa okresov:

Okres 

Nezateplené 
 
Čiastočné zateplené    Zateplené  Spolu  Zateplené/čiastočne zateplené
KE III.  48 43 95 186  
  25,81% 23,12% 51,08%   74,20%
           
KE IV.  76 23 98 197  
  38,58% 11,68% 49,75%   61,43%
           
KE II. 238 54 174 466  
  51,07% 11,59% 37,37%   48,93%
           
KE I.  170 9 124 303  
  56,11% 2,97% 40,92%   43,87%
           

 

% zateplenia podľa sídlisk:

  Nezateplené  Čiastočne zateplené  Zateplené  Spolu  Zateplené/Čiastočno zateplené 
Kuzmányho  1 2 44 47  
  2,12% 4,25% 93,61%   97,86%
           
Osloboditeľov  1 0 19 20  
(Juhovýchod) 5% 0% 95%   95%
           
Železníky 2 7 10 19  
  10,52% 36,84% 52,63%   89,47%
           
Darg. hrdinov 48 43 95 186  
  25,81% 23,12% 51,08%   74,12%
           
Terasa* 98 39 127 264  
  37,12% 14,77% 48,10%   62,87%
           
Turgenevova 10 2 9 21  
  47,61% 9,52% 42,85%   52,37%
           
Nad jazerom 25 5 22 52  
  48,07% 9,61% 42,30%   51,91%
           
Krásna 27 6 17 50  
  54% 12% 34%   46%
           
KVP 129 7 37 173  
  74,56% 4,04% 21,38%   25,42%
           
Ťahanovce 162 4 31 197  
  82,23% 2,03% 15,73%   17,76%
           

*Do štatistiky sú započítané len miestne časti Luník 18. Nie sídliská Moldavská, Tri Hôrky a Pri tehelni.

V tabuľke neuvádzame sídliská, s malým počtom domov ako napr. Mier (8 panelákov), Pod Baňou (5), Pod Rozáliou (3), Za štadiónom (8) a pod.

Kuriozity

        Ako to môže so zateplením dopadnúť, keď sa nájomníci rozhodnú zatepliť len časť domu, prípadne nie všetci sú ochotní sa na tom finančne spolupodieľať, môžeme vidieť nižšie.
 

Zateplenie len bočnej steny: Krosnianska 41, 43

                                                  Fábryho 4, 6

Zateplenie len polovice domu: Exnárova 17, 19

                                                      Zupkova 21, 23

                                                      Hellova 1, 3

                                                      Južná trieda 41

Najväčšiu kuriozitu nájdeme na Terase na Luníku VIII: Petzvalova 25, 27

                                                                                         Mikovíniho 46, 48

 

Martin Kilársky, Ladislav Kilársky