fbpx Stavebná sústava BA | AkéByty.sk

Stavebná sústava BA

        Prvá stavebná sústava, v ktorej sa v Bratislave začali stavať paneláky. Je to jedna z dvoch sústav, ktorú nevyvinuli v Československu, ale bola prevzatá zo zahraničia. Konkrétne z bývalého Sovietskeho zväzu. Štátny projektový ústav v Bratislave začal spracúvať všetky potrebné podklady k sústave (typové podklady, technológiu realizácie a pod.) v roku 1953.

        Charakteristickou črtou sústavy je, že nosný systém tvoria oceľobetónové predpäté rámy vyplnené ľahkým betónom. Jednoducho povedané: najprv sa vyrobil oceľobetónový rám (obrázok č. 1), ktorého súčasťou boli oceľové lanká. Ich napnutím vznikol predpätý rám. Predpätím sa zvýšila tuhosť a nosnosť rámu. Rám sa vyplnil betónom (keramzitbetónom), čím vznikol hotový panel. Spojením rámov (panelov) sa vytvorila priestorová rámová skeletová konštrukcia. Na obrázku č. 2 vidno, ako by vyzerala konštrukcia paneláku, keby bol postavený len zo samotných rámov, bez vyplnenia betónom.

      Skutočnosť, že nosným prvkom nie je panel, ale oceľobetónový rám, má zaujímavý dôsledok. Betónovú výplň panelu môžeme vybúrať bez narušenia statiky domu a upraviť si byt podľa našich predstáv. Teoreticky by sme si z nášho bytu mohli vytvoriť aj openspace. Bez obáv, že by nám panelák spadol na hlavu. Nesmieme však zasahovať do samotného oceľobetónového rámu a neodporúča sa vykonávať takéto zmeny bez statického posudku.

        Horné rohy rámu je vidieť v miestnostiach, ktoré sú dlhšie než 3,9 m (obrázok č. 3). To je totiž osový rozmer rámu a teda osového modulu. Ľudia ich často považujú za dekoračný prvok, alebo zvyšok steny po rekonštrukcii. Kus betónového rámu trčiaceho zo stropu, pôsobiaci ako okrasný portál v šľachtickom paláci, ľudí jednoducho mätie.

        V sústave BA bolo v Bratislave postavených 89 panelákov s 8783 bytmi. Postavili sa v Ružinove na sídliskách Štrkovec, Ostredky, Trávniky a Ružová dolina, v Novom Meste na sídliskách Hostinského a Teplická. 6 panelákov sústavy BA nájdeme aj na uliciach ŠkultétyhoKukučínová a Plzenská. Do sústavy patrí aj prvý panelák v Československu, postavený v roku 1955. Nachádza sa na Kmeťovom námesti 4, 5 a bol vyhláseny za technickú pamiatku. Bytové domy sústavy BA sa stavali v rokoch 1955 – 1966. Zateplených je 82 domov, čo je 92,13% zo všetkých domov sústavy BA.

        Radové paneláky boli naprojektované v 2 variantoch : východ – západ a sever – juh. V Bratislave prevláda variant východ – západ, vo variante sever - juh bolo postavených len 5 panelákov.

        V sústave BA (variant východ - západ) sa vyskytujú garzónky, jedno, jeden a pol, dvoj, dva a pol, troj a tri a pol izbové byty. Základných typov pôdorysov je 11. Pôdorysy v radových domoch môžeme rozdeliť na 2 skupiny. Početnejšiu, ktorá má všetky okná bytu vždy len na jednu stranu, teda buď na východ, alebo na západ (sem môžeme zaradiť aj krajné byty, ktoré môžu mať okno aj do štítovej – bočnej steny paneláku) a menej početnú, v ktorej majú byty okná na dve strany

       Charakteristické vlastnosti BA bytov sú:

- malá, úzka kuchyňa (7 m2)

- úzka, dlhá chodba

- WC a kúpeľna sú väčšinou na konci chodby, najmä v 3 izb. bytoch 

- najväčšia izba je vždy priechodná

                                                     

                                                    Vybrané typy bytov 

1 izb. byt BA101.1 

1.5 izb. byt BA151.1

2 izb. byt BA211.1 

2.5 izb. byt BA261.1 

3.5 izb. byt BA311.1

Byty, ktoré majú okná na obidve strany:

2.5 izb. byt BA251.1

3.5 izb. byt BA350.1

3.5 izb. byt BA361.1

Byt nachádzajúci sa vo vežovom dome:

3.5 izb byt BA352.2

        Variant sever - juh obsahuje najmä dvojizbové byty bez balkóna, niekde s francúzskym oknom. Na prízemí je garzónka a trojizbový byt.

Vizuálne môžeme paneláky sústavy BA rozdeliť na 4 typy:

bodový (obrázok č. 4 a 5)

radový (s oknami na štítovej strane) (obrázok č. 6 a 7)

radový (Obrázok č. 8, 9 a 10)

radový s lodžiami (Obrázok č. 11 a 12)

 

Martin Kilársky, Ladislav Kilársky